Електротехнічна лабораторія виконує вимірювання у сферах поширення ДМН

 • вимірювальння опору ізоляції трансформаторів;
 • вимірювання опору ізоляції трансформаторів струму до 1 кВ;
 • вимірювання опору обмоток трансформаторів струму до 1 кВ;
 • вимірювання опору ізоляції комплектних розподільчих пристроїв до 1 кВ;
 • вимірювання опору ізоляції асинхронних двигунів змінного струму напругою до 1 кВ і номінальною потужністю до 8 МВт;
 • вимірювання опору ізоляції машин постійного струму напругою до 440 В, номінальною потужністю до 200 кВт;
 • вимірювання опору заземлюючого пристрою для електроустановок до 1 кВ і пристрої блискавкозахисту;
 • вимірювання наявності і опору зв’язку між заземлювачем і заземленими елементами для електроустановок до 1кВ і пристрої блискавкозахисту;
 • вимірюванні опору ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних кіл та електромережі напругою до 1000 В, по номенклатурі приведеній в «Галузі діяльності ЕТЛ».

 

Основні задачі і функції лабораторії

 1. Основною задачею ЕТЛ є проведення об’єктивних і достовірних вимірювань фізичних величин, фізико-механічних та інших властивостей і показників речовин, матеріалів, продукції (послуг), по номенклатурі показників приведених в «Галузі діяльності ЕТЛ».
 2. З метою виконання основної задачі лабораторія виконує наступні основні функції:
  • оформляє результати дослідження відповідними протоколами, веде журнали досліджень;
  • організовує проведення вимірювань згідно вимог діючих методик виконання вимірювань;
  • підтримує в робочому стані засоби вимірювальної техніки, основне і допоміжне обладнання;
  • впроваджує нові перспективні методики виконання вимірювань і засоби вимірювальної техніки для проведення вимірювань;
  • здійснює своєчасне придбання і впровадження нових нормативних документів, які регламентують технічні вимоги до об'єктів контролю та методик виконання вимірювань.

 

ЕТЛ надає послуги стороннім організаціям і підприємствам в сфері атестації у відповідності до чинного законодавства на підставі взаємних угод, затверджених керівництвом Замовника та Виконавця. До галузі атестації ЕТЛ ФМІ на проведення вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології належать об’єкти вимірювань:

 1. Перевірка та випробування заземлювальних пристроїв (контур та блискавкозахист):
  • вимірювання електричного опору заземлювальних пристроїв;
  • перевірка наявності та стану кіл між заземлювачами і елементами, що заземлюються, з'єднань природних заземлювачів з заземлювальними пристроями;
  • визначення питомого опору ґрунту.
 2. Вимірювання повного електричного о пору петлі "фаза-нуль" в установках до 1000 В з глухим заземлення нейтралі.
 3. Вимірювання електричного опору ізоляції:
  • силових кабельних ліній напругою до 1000 В;
  • вимірювальні трансформатори;
  • комплектні розподільчі пристрої внутрішньої та зовнішньої установки;
  • обмоток статора електродвигунів змінного струму;
  • стаціонарні, пересувні, переносні комплектні випробувальні установки;
  • електроустановки, трансформатори зварювальних апаратів, побутові прилади та інше напругою до 1000 В;
  • мережі освітлювальної проводки до 1000 В.
 4. Випробування засобів індивідуального захисту.

 

Контакт-центр (044) 495-04-04;

(097) 495-11-04;

Наша адресам. Київ, вул. Михайла Бойчука, 4Б