Публічне акціонерне товариство «Київгаз» повідомляє наступне:


На виконання п. 8.73.3. Статуту Товариства, яким передбачено виключну компетенцію Наглядової ради Товариства щодо прийняття рішень про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства або Ревізійної комісії, Правлінням ПАТ «Київгаз» було прийнято рішення про звернення до Наглядової ради ПАТ «Київгаз» із пропозицією про проведення Загальних Зборів за підсумками роботи Товариства за 2013–2015 роки.


Наглядовою радою ПАТ «Київгаз» взято до уваги пропозицію Правління Товариства та лист акціонера Товариства — ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» про необхідність проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київгаз».


Наглядовою радою ПАТ «Київгаз» вчиняються всі необхідні дії, передбачені чинним законодавством України, для проведення Загальних зборів акціонерів, на яких будуть розглянуті питання звітності органів управління Товариства, виплати дивідендів акціонерам за 2013, 2014 та 2015 роки та інші питання.

 

Контакт-центр (044) 495-04-04 (097) 495-11-04

Електронна пошта
Адреса для листування Київ, вул. Михайла Бойчука, 4Б