Філія Захисту підземних газопроводів від корозії пропонує наступні послуги:

 1. Улаштування засобів електрохімзахисту газопроводів.
 2. Технічне обслуговування та ремонт засобів електрохімзахисту.
 3. Перевірка ізолюючих фланцевих з’єднань на придатність.
 4. Ремонт ізолюючих фланцевих з’єднань.
 5. Контрольні вимірювання потенціалів споруд, які захищаються від електрохімічної корозії.
 6. Комплексне приладове обстеження підземних розподільчих газопроводів:
  • Знаходження місць та глибин залягання підземних газопроводів, кабельних ліній на місцевості.
  • Перевірка на відсутність витоків газу на підземних газопроводах без розкриття ґрунту.
  • Перевірка стану ізоляційного покриття підземних газопроводів без розкриття ґрунту.
 7. Знаходження місць пошкодження кабелів під шаром землі.
 8. Контроль якості ізоляційного покриття  труб газопроводів.
 9. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами й елементами заземленої установки.
 10. Вимірювання питомого опору ґрунту (корозійності).
 11. Вимірювання опору заземлювачів різних призначень.
 12. Вимірювання опору ізоляції, кабелів, електропроводок.
 13. Вимірювання різниці потенціалів на підземних газопроводах.
 14. Визначення наявності блукаючих струмів.
 15. Ремонти перетворювачів струму установок катодного захисту.
 16. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом засобів електрохімзахисту.
 17. Ремонт, перекладання дренажних кабелів.

 

Установка катодного захисту

Аби уникнути корозії підземних трубопроводів, для їх захисту використовують станцію катодного захисту (СКЗ) . Станція катодного захисту має джерело постійного струму (перетворювач), анодне заземлення, контрольно-вимірювальний пункт, а також кабелі та проводи. Перетворювач під’єднаний до джерела змінного струму 220В (мал. 1.1.)

Мал. 1.1. Типове конструктивне виконання станції катодного захисту

1 – перетворювач змінного струму в постійний,
2 – анодний заземлювач,
3 – трубопровід,
4 – контактний пристрій анодного заземлення,
5 – дренажні кабелі,
6 – контрольно-вимірювальний пункт,
7 – електрод порівняння,

Джерелом безперебійного струму для установки катодного захисту комунікацій використовують перетворювачі, які під’єднують до джерела 220В промислової частоти. Перетворювач катодного захисту призначений для перетворення однофазного змінного струму напругою 220 В мережі загально-технічного призначення в керований випрямлений струм, який забезпечує катодний захист підземних металевих споруд різного призначення. В перетворювачах з дискретним перемиканням вихідна напруга перетворювача регулюється вручну через перемикання відводів обмотки трансформатора. Існує й автоматичний спосіб регулювання через керовані вентилі (тиристори). Останнім часом перевагу надають високочастотним (інверторним) перетворювачам постійногоструму(мал. 1.2.). Які мають переваги в відношенні з іншими перетворювачами: можливість дистанційного керування та зняття показників струму, напруги, потенціалу; автоматична підтримка струму і потенціалу; висока енергоефективність. Принцип дії перетворювача заснований на високочастотному перетворюванні електричної енергії. Напруга мережи випрамляється, сглажується мностним фільтром та подається на транзисторний інвертор. Інвертор перетворює постійну напругу в імпульсну. З виходу трансформатору напруга подається на випрямляч і далі на комунікацію. Мікропроцесорний блок підтримує струм на рівні, при якому напруга на електроді порівнянні відповідає заданому.

При монтажі однієї установки для захисту декількох комунікацій її з'єднання з комунікаціями здійснюється за допомогою блоків сумісного захисту резистівних (БСЗР- мал. 1.2.). Зазначені блоки ізолюють комунікації одну від одної, а також дають можливість вибирати на кожній комунікації необхідний потенціал, який гарантує максимальний захист від корозії.

мал 1.2.

 

Контакт-центр (044) 495-04-04;

(097) 495-11-04;

Наша адресам. Київ, вул. Михайла Бойчука, 4Б