Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київгаз» 25 травня 2011 року

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київгаз» 25 травня 2012 року

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київгаз» 30 серпня 2012 року

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київгаз» 15 травня 2013 року

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київгаз» 15 червня 2016 року

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київгаз» 17 серпня 2016 року

Доповнення. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київгаз» 17 серпня 2016 року

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київгаз» 28 квітня 2017 року

Основні напрямки діяльності ПАТ «КИЇВГАЗ» на 2017 рік

Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «Київгаз» від 28 квітня 2017 року

Річна інформація ПАТ «КИЇВГАЗ» як емітента цінних паперів за 2016 рік

Консолідований звіт про фінансові результати ПАТ «Київгаз» за 2016 рік

Звіт Наглядової ради ПАТ «Київгаз» за 2016 рік

Звіт Правління ПАТ «Київгаз» за 2016 рік

Звіт (висновок) Ревізійної комісії ПАТ «Київгаз» (код ЄДРПОУ 03346331) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства за 2016 рік

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київгаз» 04 вересня 2017 року

Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «Київгаз» від 04 вересня 2017 року

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного тов​ариства «Київгаз» 27 квітня 2018 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства «Київгаз» для проведення Загальних зборів акціонерів товариства, призначених на 27 квітня 2018 р

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "КИЇВГАЗ", які відбудуться 27 квітня 2018р, разом з проектами рішень

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «Київгаз»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Річна фінансова звітність за 2017 рік

Консолідована фінансова звітність ПАТ Київгаз за 2018

Консолідований звіт з управління ПАТ Київгаз за 2018

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "КИЇВГАЗ" від 27 квітня 2018 року

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ "КИЇВГАЗ" від 25 квітня 2019 року

Протоколи про підсумки голосування публічного акціонерного товариства "Київгаз" (про підсумки голосування на річних загальних зборах аукціонерів ПАТ "Київгаз" 27.04.2018 року)

Протоколи про підсумки голосування публічного акціонерного товариства "КИЇВГАЗ" (про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "КИЇВГАЗ" 25.04.2019 року)

Звіт Наглядової ради ПАТ "КИЇВГАЗ" про результати фінансово-госопдарської діяльності за 2017 р.

Звіт Ревізійної комісії ПАТ "КИЇВГАЗ" за 2017 р

Звіт Правління ПАТ "КИЇВГАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 р

Статут ПАТ "КИЇВГАЗ" (нова редакція), затверджений протоколом річних загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року

Звіт правління АТ «КИЇВГАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік

Звіт правління АТ «КИЇВГАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік

Звіт Наглядової ради Акціонерного товариства «Київгаз» за 2019 рік

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ», які відбудуться 25 квітня 2019 року разом з проектами рішень включених до проекту порядку денного.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ» станом на 19 березня 2019 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ» станом на 19 квітня 2019 року

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ», які відбудуться 24 квітня 2020 року

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ», які відбудуться 24 квітня 2020 року

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ», які відбудуться 24 квітня 2020 року

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ», які відбудуться 24 квітня 2020 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «КИЇВГАЗ»  станом на 17 квітня 2020 року

Звіт Наглядової ради АТ «Київгаз» за 2019 рік

Звіт правління АТ «Київгаз» про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Київгаз» від 24 квітня 2020 року

Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах АТ «Київгаз» 24 квітня 2020 року

Консолідований звіт про управління АТ «Київгаз»  за 2019 рік

Консолідована фінансова звітність АТ «Київгаз» за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «КИЇВГАЗ» 29 квітня 2021 року

Повідомлення про проведення річних дистанційних зборів акціонерів АТ "Київгаз" 27 квітня 2023 року

Повідомлення про проведення річних дистанційних зборів акціонерів АТ "Київгаз" 27 квітня 2023 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «КИЇВГАЗ» станом на 23 квітня 2021 року

Звіт Наглядової ради АТ «Київгаз» за 2020 рік

Звіт правління АТ «Київгаз» про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік

Протокол річних загальних зборів від 29 квітня 2021 року

Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах АТ «Київгаз» 29 квітня 2021 року

Консолідована фінансова звітність АТ «Київгаз» за 2020 рік

Консолідована фінансова звітність АТ Київгаз за 2021

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Окрема фінансова звітність за 2019 рік

Окрема фінансова звітність за 2020 рік

Окрема фінансова звітність за 2021 рік

Порядок та строк виплати дивідендів АТ «Київгаз»

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів АТ «Київгаз», дата зборів 27.04.2023 р.

Пропозиція акціонера від 19.04.2023 року до питання 7 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів, призначених на 27 квітня 2023 року

Пропозиція акціонера від 19.04.2023 року до питання 7 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів, призначених на 27 квітня 2023 року

Пропозиція акціонера від 19.04.2023 року до питання 7 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів, призначених на 27 квітня 2023 року

Пропозиція акціонера від 19.04.2023 року до питання 7 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів, призначених на 27 квітня 2023 року

Пропозиція акціонера від 19.04.2023 року до питання 7 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів, призначених на 27 квітня 2023 року

Пропозиція акціонера від 19.04.2023 року до питання 7 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів, призначених на 27 квітня 2023 року

Пропозиція акціонера від 19.04.2023 року до питання 7 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів, призначених на 27 квітня 2023 року

«Бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів АТ «Київгаз», дата зборів 27.04.2023 р.

Повідомлення про кількість голосуючих акцій АТ Київгаз станом на 24 квітня 2023 рокуних на 27 квітня 2023 року

Повідомлення про кількість голосуючих акцій АТ Київгаз станом на 24 квітня 2023 рокуних на 27 квітня 2023 року

Повідомлення про кількість голосуючих акцій АТ Київгаз станом на 24 квітня 2023 рокуних на 27 квітня 2023 року

Консолідована фінансова звітність АТ «Київгаз» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року та звіт незалежного аудитора

Консолідована фінансова звітність АТ «Київгаз» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року та звіт незалежного аудитора

Консолідована фінансова звітність АТ «Київгаз» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року та звіт незалежного аудитора

Окрема фінансова звітність АТ «Київгаз» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року та звіт незалежного аудитора

Окрема фінансова звітність АТ «Київгаз» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року та звіт незалежного аудитора

Окрема фінансова звітність АТ «Київгаз» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року та звіт незалежного аудитора

Протокол річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Київгаз» та протоколи про підсумки голосування

Протокол річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Київгаз» та протоколи про підсумки голосування

Протокол річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Київгаз» та протоколи про підсумки голосування

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ», які відбудуться 18 грудня 2023 року

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ», які відбудуться 18 грудня 2023 року

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ», які відбудуться 18 грудня 2023 року

 

Контакт-центр (044) 495-04-04 (097) 495-11-04

Електронна пошта
Адреса для листування Київ, вул. Михайла Бойчука, 4Б