До уваги власників комерційних вузлів обліку!
Згідно до пунктів 3, 4 глави 3 розділу Х Кодексу газорозподільних мереж, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2494 (далі - Кодекс ГРМ) визначено:
забезпечити облаштування засобами дистанційної передачі даних власні комерційні вузли обліку природного газу.

АТ «Київгаз» пропонує надання послуг «під ключ» по виконанню вимог НКРЕКП з забезпечення облаштування засобами дистанційної передачі даних.

Для цього власникам комерційних вузлів обліку природного газу (далі ВОГ) необхідно звернутися до оператора ГРМ - АТ «Київгаз» в єдине вікно за
тел. 495-93-04 або на електрону адресу: .

Порядок взаємодій власників комерційних вузлів обліку з оператором ГРМ.

  1. При зверненні до оператора ГРМ власник комерційного ВОГ отримує зразок листа-заявки та опитувальний лист на опис параметрів існуючого ВОГ та газоспоживаючого обладнання.
  2. При отриманні від власника комерційного ВОГ заповнених листа-заявки та опитувального листа оператор ГРМ надає технічні вимоги на розробку проекту для облаштування засобами дистанційної передачі даних комерційний ВОГ.
  3. Власник комерційного ВОГ звертається до проектної організації, що має відповідний дозвіл на виконання робіт, або до АТ «Київгаз» з листом на розробку проекту по облаштуванню засобами дистанційної передачі даних комерційний ВОГ.
  4. В разі звернення для розробки проекту до оператора ГРМ – АТ «Київгаз» власник отримує повний комплекс послуг «під ключ» по облаштуванню засобами дистанційної передачі даних комерційний ВОГ:

a) оператор ГРМ – АТ «Київгаз» відповідно до договору виконує проектні роботи на обладнання вузла обліку засобами дистанційної передачі даних;
b) оператор ГРМ – АТ «Київгаз» відповідно до договору забезпечує власника комерційного ВОГ технічними засобами дистанційної передачі даних;
c) оператор ГРМ – АТ «Київгаз» виконує монтажні і пусконалагоджувальні роботи та ввід в експлуатацію засобів дистанційної передачі даних;
d) оператор ГРМ – АТ «Київгаз» виконує гарантійне обслуговування та по окремому договору післягарантійне обслуговування засобів дистанційної передачі даних.


При виконанні оператором ГРМ – АТ «Київгаз» повного об’єму робіт «під ключ» технічні засоби дистанційної передачі даних комерційного ВОГ замовника забезпечуються стартовим пакетом «М2М» оператора зв'язку «Київстар» від АТ «Київгаз» на безоплатній основі.

Для власників комерційних вузлів обліку газу
щодо вимог до технічних параметрів дистанційної передачі даних.


І. Вимоги до формування інформації.

1. Перелік даних, що мають передаватися до оператора ГРМ - АТ «Київгаз» за відповідним запитом системи збору даних, та формуванням наступної інформації:
1.1. Звіти обчислювача або обчислювача/коректора газу за контрактну добу повинні містити:
• дату складання (число, місяць, рік);
• поточне значення часу, починаючи з контрактної години з інтервалом в одну годину;
• середньогодинні значення температури газу, °С;
• середньогодинні значення абсолютного тиску газу, МПа (кгс/см2, кПа);
• середньогодинні значення перепаду тиску (тільки для обчислювачів, що працюють у складі витратоміру газу зі стандартною діафрагмою), кПа (кгс/ м2);
• об’єм газу за робочих умов за кожну годину (тільки для обчислювача/коректора), куб.м.;
• об’єм газу за кожну годину, куб.м.;
• сумарний об’єм газу за добу, куб.м;
• покази лічильника газу на кінець звітного періоду (тільки для обчислювача/коректора), куб.м;
• сумарний об’єм газу за добу, який розраховувався під час аварійних ситуацій (окремо від об’єму газу розрахованого без аварійних ситуацій), куб.м.;
• сумарна тривалість аварійних ситуацій за добу (за кожною ситуацією окремо), секунда;
• повідомлення про втручання в роботу обчислювача (зміна конфігурації, градуювання вимірювальних перетворювачів параметрів газу, час внесення та чисельні значення умовно сталих характеристик газу) ;
• інформація технологічних повідомлень (аварійні ситуації по засувкам з електроприводом за їх наявності).
1.2. Звіти обчислювача або обчислювача/коректора газу за контрактний місяць повинні містити:
• дату складання (число, місяць, рік) ;
• послідовну нумерацію кожного числа місяця, починаючи з контрактної години першої контрактної доби;
• середньодобові значення;
• температури газу, град. С;
• абсолютного тиску газу, МПа (кгс/см2, кПа);
• перепаду тиску, кПа (кгс/м2);
• об’єм газу за кожну добу, куб.м. або тис.куб.м.;
• сумарний об’єм газу за місяць, куб.м. або тис.куб.м.;
• об’єм газу за робочих умов за кожну добу (тільки для обчислювача/коректора), куб.м. або тис.куб.м.;
• сумарний об’єм газу за робочих умов за місяць (тільки для обчислювача/коректора), куб.м. або тис.куб.м.;
• сумарний об’єм газу за місяць, який розраховувався під час аварійних ситуацій, куб.м. або тис.куб.м.;
• покази лічильника газу на кінець звітного періоду (тільки для обчислювача/коректора), куб.м.;
• сумарну тривалість аварійних ситуацій за місяць (за кожною ситуацією окремо), хвилина;
• сумарний об’єм газу за робочих умов за місяць, який розраховувався під час аварійних ситуацій (тільки для обчислювача/коректора), куб.м.;
• повідомлення про дату місяця, коли були зафіксовані втручання в роботу обчислювача;
• інформація технологічних повідомлень (аварійні ситуації по засувкам з електроприводом за їх наявності).

ІI. Вимоги до програмного забезпечення та апаратного виконання
засобів дистанційної передачі даних.

2.1. Засоби дистанційної передачі даних, що установленні безпосередньо на об’єктах власників комерційних ВОГ та у інших споживачів природного газу, повинні зчитувати дані з лічильника газу, обчислювача газу, коректора газу, формувати архів зчитаних даних та здійснювати передачу даних через мережу Інтернет по протоколу TCP/IP на сервер оператора ГРМ - ПАТ «Київгаз» для подальшого опрацювання.
2.2. Засоби дистанційної передачі даних та вимірювальні прилади (лічильник та коректор газу, тощо) на комерційному ВОГ повинні відповідати наступним вимогам:
• обчислювач/коректор повинен підтримувати цифровий протокол передачі даних для зв’язку з засобами дистанційної передачі даних;
• вимірювальні прилади та засоби дистанційної передачі даних повинні бути забезпечені живленням для безперебійної роботи системи незалежно від перебоїв з мережевим електроживленням;
• налаштування обчислювача/коректора мають забезпечувати повну взаємодію з засобами дистанційної передачі даних по спожитому об’єму газу на сервер оператора ГРМ;
• доступ для зчитуванню засобами дистанційної передачі даних параметрів налаштувань обчислювача (коректора) газу та передачі їх значень по протоколу TCP/IP до серверу оператора ГРМ - АТ «Київгаз» для реєстрації в базі даних;
• доступ для дистанційного внесення по протоколу TCP/IP з серверу оператора ГРМ параметрів газу в обчислювач (коректор) газу;
• можливість виконання команди по протоколу TCP/IP з серверу оператора ГРМ по синхронізації часу таймерів засобів дистанційної передачі даних з таймером серверу для забезпечення вимог по розрахунковому часу коректного зчитування та передачі даних по об’єму спожитого газу;
• система повинна бути встановлена за межами вибухонебезпечної зони згідно з діючими нормативними та правовими актами, які забороняють використання електрообладнання у вибухонебезпечних зонах.
• пристрій передачі данних повинен підтримувати коректну роботу з двоканальними коректорами/обчислювачів. Для підключення пристрій повинен мати канали зв'язку з RS 232/485 інтерфесом.

2.3.Протокол передачі даних з вузлів обліку газу для промислових об'єктів

III. Вимоги до лічильника газу.

1. Лічильник газу з механічним відліковим механізмом (роторний, мембранний, турбінний тощо) повинен бути зі встановленим в нижчому розряді низькочастотним датчиком імпульсів для взаємодії з засобами дистанційної передачі даних (наявність або відсутність датчика вказана в паспорті лічильника газу);
2. Лічильник газу з електронним цифровим індикатором (ультразвуковий, турбінний тощо) повинен обов’язково мати гальванічно розв’язаний вихід імпульсної лінії з тривалістю імпульса не менше 50 мс, для підключення до засобів дистанційної передачі даних.

IV. Вимоги по контролю об’ємів спожитого газу.

Власники комерційного ВОГ (споживачі) мають можливість отримувати дані з серверу оператора ГРМ за узгодженим розкладом або по запиту.
Протокол та формат отримання даних узгоджується окремо.
Засоби дистанційної передачі даних забезпечують зчитування в запрограмований розрахунковий час або в будь-який час за ініціативи серверу оператора ГРМ інформації від обчислювачів (коректорів) газу та їх передачі до серверу.
Серверна частина оператора ГРМ забезпечує:
• попередню обробку і збереження інформації отриманої від обчислювачів (коректорів) газу або лічильників газу кожного власника комерційних ВОГ в базі даних на сервері ГРМ;
• обробку запитів користувачів по доступу до інформації з бази даних;
• передачу інформації на сервери сторонніх організацій (власників комерційних ВОГ) за розкладом або запитом;
• можливість дистанційної зміни фізико – хімічних показників природного газу, як груп так і окремих обчислювачів/коректорів;
• організацію неперервного опитування миттєвих значень параметрів газоспоживання (витрата, тиск, температура і т.ін.);
• протоколювання дій оператора.

 

Контакт-центр (044) 495-04-04 (097) 495-11-04

Електронна пошта
Наша адресам. Київ, вул. Михайла Бойчука, 4Б